Stiftelsen TornspiranVerksamheten inleddes år 1985. Det huvudsakliga ändamålet är att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet.

Anslagsområden:

Anslagen går till forskning inom såväl naturvetenskap som humaniora men framförallt till medicinsk, tillämpad forskning.
Direkta lönekostnader stöds ej.
Beviljade bidrag betalas ut till berört instituts Bankgiro/PlusGiro.

Hur stora anslag brukar förekomma:

Anslagen har i medeltal per år de senaste fem åren uppgått till drygt 600 000 kronor - vanligen fördelat på 3-5 olika projekt.

Ansökningar:

Vi behandlar ansökningar tre gånger per år och har satt följande tre datum som sista dag för ansökan i respektive omgång.

Använd bara det elektroniska ansökningsformuläret. Ladda upp dina bilagor genom den funktion som finns i denna tjänst.

Stiftelsen önskar i regel se en kort populärvetenskaplig översikt av projektets syfte och innehåll.

Om det skulle uppstå svårigheter kontakta stiftelsen via info@stiftelsentornspiran.se. Men var snäll maila inte ansökan och bilagor dit eftersom de då riskerar att falla ur hanteringen.

Stiftelsen har inte något kansli med anställd personal. Verksamheten handläggs till alla delar av styrelsen.
Förfrågningar ställs till info@stiftelsentornspiran.se.

Välkommen med Din ansökan.